top of page

...yo.ko.graphics... yolande koster

No mengen Beaux Arts a Grafikstudien hunn ech 1998 bei enger lëtzebuergescher Agence de publicité meng éischt Schrëtt an déi reell Grafikswelt gemaach an domat meng éischt Erfahrungen gesammelt. An enger klenger Equipe hunn

ech do de “Métier“ vum Grafiker vun A bis Z entdecke kennen. 

An deenen 9 Joer wou ech an der Agence geschafft hunn, hunn ech enorm vill geléiert an krut lues a lues ëmmer méi Responsabilitéiten. 

 

No der Gebuert vu mengem éischte Kand hunn ech an der Agence opgehalen,

a mech selbstänneg gemaach, vir sou kenne bei mengem Kand ze sinn an

awer nach mäi Beruff weiderzeféieren.

Dëse Beruff ass eng grouss Leidenschaft ... d'Konscht, eng Iddi visuell ze gestalten,

ze erschaffen, ze entwéckelen... vir se zum Schluss um Pabeier ze gesinn,

an der Hand ze halen an da weider ze ginn...

Am Januar 2017 sinn ech an den “The Office“ an der Stad geplënnert.

Mëtt Mäerz 2019 hunn ech en neie Studium ugefangen an hunn nierwt de Modulen op der Bikablo Akademie nach ganz vill aner Workshopen a Formatiounen gemaach fir Graphic Recorder/Fascilitator ze ginn.

Visualiséieren ass en immensen Util fir z.B. komplizéiert a komplex Prozesser vereinfacht duerzestellen, Workshopen méi lieweg ze maachen a Kongresser/Podiumsdiskussiounen etc. op eng originell Manéier visuell ze enregistréieren. 

 

Vun November 2019 un ass mam Mechelle Corselitze als Grafikerin yo.ko.graphics verstärkt ginn.

 

 

Après avoir étudié les Beaux-arts et le design graphique, j’ai fait mes premiers

pas sur la scène du graphisme en 1998, grâce à une agence de publicité luxembourgeoise qui m’a permis d’acquérir une certaine expérience.

C’est en effet au sein d’une petite équipe que j’ai pu découvrir progressivement

les différents aspects du métier de graphiste. J’ai énormément appris au cours

de ces neuf ans passés dans cette agence et, au fil du temps, j’ai eu des responsabilités de plus en plus importantes.

 

Une fois devenue mère, j’ai arrêté de travailler pour l’agence et je suis

devenue indépendante afin de m’occuper de mon enfant tout en continuant

à exercer mon métier.

Ce métier est aussi une véritable passion: c’est l’art d’exprimer visuellement une idée, de créer un concept, de le réaliser… et la satisfaction de tenir le document imprimé dans ses mains avant de le passer plus loin…

En janvier 2017, j'ai déménagé au «The Office» en ville,

 

Mi-mars 2019, j'ai commencé des nouvelles études, en outre à l'academie allemande “Bikablo", en plus j'ai fait beaucoup d'autres ateliers et formations pour devenir enregistreur/facilitateur graphique. La visualisation est un immense utilitaire pour par exemple simplifier des processus compliqués et complexes, donner vie aux ateliers et conventions / podiums, etc., enregistrer visuellement de manière originale.

 

Depuis novembre 2019 Mechelle Corselitze renforce yo.ko.graphics en tant que graphiste.

 

IMG_20190312_205227_841.jpg
bottom of page